Okruzi SrbijeUpravni okruzi predstavljaju područne centre državne uprave koji obuhvataju okružne područne jedinice. U upravnom okrugu organ državne uprave, po sopstvenoj odluci, može da vrši poslove državne uprave kao što su: rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu ili o žalbi, vršenje nadzora nad radom imaoca javnih ovlašćenja i vršenje inspekcijskog nadzora. U Republici Srbiji postoji 29 upravnih okruga, a teritorija svakog od upravnih okruga obuhvata određeni broj opština i gradova.

Region Beograda (Grad Beograd) ima status posebne teritorijalne jedinice u Srbiji, koja ima svoju upravu: Skupštinu grada Beograda, gradonačelnika grada Beograda, Gradsko veće grada Beograda i Gradsku upravu grada Beograda. Teritorija Grad Beograda je podeljena na 17 gradskih opština, koje imaju svoje lokalne organe vlasti. Podela grada Beograda na gradske opštine utvrđuje se statutom grada Beograda.

Okruzi Srbije su:

 1. Severnobački upravni okrug
 2. Srednjobanatski upravni okrug
 3. Severnobanatski upravni okrug
 4. Južnobanatski upravni okrug
 5. Zapadnobački upravni okrug
 6. Južnobački upravni okrug
 7. Sremski upravni okrug
 8. Mačvanski upravni okrug
 9. Kolubarski upravni okrug
 10. Podunavski upravni okrug
 11. Braničevski upravni okrug
 12. Šumadijski upravni okrug
 13. Pomoravski upravni okrug
 14. Borski upravni okrug
 15. Zaječarski upravni okrug
 16. Zlatiborski upravni okrug
 17. Moravički upravni okrug
 18. Raški upravni okrug
 19. Rasinski upravni okrug
 20. Nišavski upravni okrug
 21. Toplički upravni okrug
 22. Pirotski upravni okrug
 23. Jablanički upravni okrug
 24. Pčinjski upravni okrug
 25. Kosovski upravni okrug
 26. Pećki upravni okrug
 27. Prizrenski upravni okrug
 28. Kosovskomitrovački upravni okrug
 29. Kosovskopomoravski upravni okrug

Оставите одговор