Administrativna podela Srbije: Okruzi

Okruzi SrbijeUpravni okruzi predstavljaju područne centre državne uprave koji obuhvataju okružne područne jedinice. U upravnom okrugu organ državne uprave, po sopstvenoj odluci, može da vrši poslove državne uprave kao što su: rešavanje u upravnim stvarima u prvom stepenu ili o žalbi, vršenje nadzora nad radom imaoca javnih ovlašćenja i vršenje inspekcijskog nadzora. U Republici Srbiji postoji 29 upravnih okruga, a teritorija svakog od upravnih okruga obuhvata određeni broj opština i gradova.

Region Beograda (Grad Beograd) ima status posebne teritorijalne jedinice u Srbiji, koja ima svoju upravu: Skupštinu grada Beograda, gradonačelnika grada Beograda, Gradsko veće grada Beograda i Gradsku upravu grada Beograda. Teritorija Grad Beograda je podeljena na 17 gradskih opština, koje imaju svoje lokalne organe vlasti. Podela grada Beograda na gradske opštine utvrđuje se statutom grada Beograda. Nastavi da čitaš Administrativna podela Srbije: Okruzi

Novi grad na Moravi? Anketa

Od kada sam prvi put bio u Paraćinu i saznao koliko su blizu, palo mi je na pamet da bi trebalo spojiti Paraćin, Ćupriju i Jagodinu u jedan grad. Naime, rastojanje između ovih gradova je oko 8 km (20tak ukupno), a gradovi sa okolinom imaju oko 200.000 stanovnika.

Nedavno sam čuo da i Palma ima sličnu ideju, pa me zanima vaše mišljenje o ovoj temi.

Nastavi da čitaš Novi grad na Moravi? Anketa

Jezera Srbije: Oblačinsko jezero

Oblačinsko jezero je prirodno jezero u jugoistočnoj Srbiji, dvadesetak kilometara zapadno od Niša, u blizini Malog Jastrebca. Jezero je približno okruglog oblika i prečnika oko 1km, nadomak sela Oblačina, (opština Merošina). Vidljivo je čak i sa visine od oko 10.000 m. Nastavi da čitaš Jezera Srbije: Oblačinsko jezero