Subotica

Subotica

Subotica je peti grad po veličini u Srbiji, drugi u Vojvodini, sa oko 100.000 stanovnika. Subotica je grad jedinstvene arhitekture, a najzastupljenije su kitnjaste fasade secesije. Zajedno sa Palićkim jezerom i zanimljivom okolinom veoma je atraktivna za turiste iz zemlje i sveta.

Trenutno nema ponude oglasa za ovu lokaciju.

Želite li da objavite oglas?

Trenutno nema ponude poslova za ovu lokaciju.

Želite li da objavite konkurs?