Donji Milanovac

Donji Milanovac

Donji Milanovac se nalazi na poluostrvu oivičenom Dunavom i Porečkom rekom. U Donjem Milanovcu je pogled na Dunav spektakularan, a veoma blizu se nalazi Lepenski Vir, jedan od najvažnijih arheološkiih lokaliteta u Srbiji. U Donjem Milanovcu postoji uređena, a u okolini brojne neuređene plažice. Zanimljivo je da je grad tri puta premeštan, poslednji put zbog poplave usled izgradnje Đerdapske hidroelektrane.